Prijs vrijwilliger 2010 van ACW voor ATD Vierde Wereld Kust

Artikel geplaatst 8 juni 2010 Print Friendly

Prijs vrijwilliger 2010 van ACW voor ATD Vierde Wereld Kust

“Omdat ATD Vierde Wereld zoekt naar de kracht in mensen en hen daarin erkent, ook al lijken er alleen maar problemen te bestaan, pleit ik voor het nomineren van deze organisatie voor de prijs van de vrijwilliger. Zij werken in stilte, maar verzetten groot werk.”

Een citaat uit de motivatie van de koepel van christelijke werknemersorganisaties ACW Oostende om op 13 mei de Prijs voor de Vrijwilliger 2010 en een daaraan verbonden geldbedrag aan de Medestandersgroep ATD Vierde Wereld Kust te geven. ACW-voorzitter Michel Lestaeghe zei verder onder meer: “ATD Vierde Wereld houdt zich bezig met het bestrijden van de oorzaken en de gevolgen van armoede. Armoede is niet alleen een financiële kwestie, maar vooral een zaak met vele gezichten: onderwijs, huisvesting, gezondheid… hangen hier allemaal mee samen. Het haalt je zelfwaarde gevoel onderuit; je wordt door de maatschappij anders benaderd. Dit is nog het moeilijkste om te dragen. ATD Vierde Wereld wil dan ook opkomen voor een gelijkwaardige benadering van alle mensen in de samenleving. Hiertoe organiseren ze ontmoetingen en dialogen van mensen in armoede en mensen die niet in armoede leven. Dialoog helpt het mechanisme van armoede beter te begrijpen.”

Erkenning
“De financiële steun, maar zeker ook de erkenning, die wij vandaag van ACW Oostende mogen ontvangen, is meer dan een schouderklopje voor de vrijwillige medestanders”, zei Rita Everaert namens alle medestanders ATD Vierde Wereld Kust. Zij legde ook nog eens uit waar ATD voor staat: waardigheid geven aan hen die geen waardigheid kregen. De afkorting betekent niet voor niets Agir Tous pour la Dignité of All Together for Dignity.
“We komen maandelijks als medestander van de armsten samen om ons te verdiepen in het armoedevraagstuk en de armoedebestrijding. In het project armoede en onderwijs leren we samen met leerkrachten situaties van armoede en uitsluiting herkennen en denken we na over een ander armoedebeleid op school.
Samen met mensen in armoede nemen we deel aan nationale en internationale uitwisselings- en vormingsmomenten.


Namens alle medestanders van ATD Vierde Wereld Kust neemt Rita Everaert de prijs in ontvangst. (Foto: Tijdingen, Oostende).

Slavernij
Ook organiseren we activiteiten met en voor mensen in armoede zoals de jaarlijkse gezinsdag in Oostende op 27 juni a.s. Tenslotte richten we regelmatig een open leesgroep of vormingsavond in en is er deelname aan een bewustmakingsactie rond 17 oktober. Naast deze acties zijn we als medestander waakzaam op de plaats waar we werken, wonen, en reageren we zonodig op uitsluitingsmechanismen of als de gelijkwaardige behandeling van mensen in armoede in het gedrang komt.
Soms wordt armoedebestrijding vergeleken met de uitroeiing van de slavernij. We zijn in 2010, van een geslaagde uitroeiing van slavernij kunnen we nog steeds niet spreken. Moeten we niet juist daarom armoede bespreekbaar blijven houden?”