Projecten Haïti opnieuw gestart

UPDATE: Dinsdag 1 juni 2010

De internationale beweging ATD Vierde Wereld is sinds 1981 aanwezig in Haïti. De betrokkenheid bij de ramp die zich nu afspeelt is dan ook groot. In het Internationaal centrum van ATD wordt met alle middelen informatie verzameld om de medewerkers, vrienden en bekenden in Haïti te kunnen ondersteunen.

Op onze (inter)nationale websites plaatsen we zoveel mogelijk actuele informatie:

www.atd-fourthworld.org
www.atd-quartmonde.org

Artikel geplaatst 1 juni 2010 Print Friendly

Projecten Haïti opnieuw gestart

UPDATE 1 Juni:
Berichten van hoop van ons team in Port-au-Prince

Na de aardbeving op 12 januari stuurde de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld extra volontairs naar Haïti om het plaatselijk team te versterken. Onder hen waren onze landgenoten Régis De Muylder en Guy Malfait. Enkele fragmenten uit wat ze schreven:

Port-au-Prince, 23 maart
Leonel is een Haïtiaanse journalist. Sinds enkele jaren heeft hij nauwe banden met het team van ATD Vierde Wereld. Hij raakte ernstig gewond tijdens de aardbeving en werd behandeld door een Noord-Amerikaans team. Dit team is ondertussen vertrokken, waardoor zijn medische opvolging gevaar loopt. Hij lijdt veel pijn en moet aan talrijke problemen het hoofd bieden. Vandaag wil ik samen met Leonel naar oplossingen zoeken.
Hij blijft maar aan de radioknoppen draaien: "Ik ben journalist, zegt hij, ik kan niet leven zonder nieuws.” Het akkoord rond de hervorming van de gezondheidszorg in Amerika staat vandaag centraal in alle berichtgeving. "Het is buitengewoon, zegt hij, een echte revolutie! Vroegere presidenten haalden telkens bakzeil. Maar met Obama is het gelukt.” Ik ben diep onder de indruk van deze man. Hij heeft veel pijn en problemen, maar zijn blik is gericht op hervormingen in een ander land.

Parijs, 9 april
Vanuit de studio van Radio France in Parijs wordt via een satellietverbinding een conferentie gehouden tussen mensen in Port-au-Prince, New Orleans (USA) en Parijs. Michèle Montas is adviseur van de buitengewone VN-vertegenwoordiger in Haïti. In februari, toen de besprekingen over de wederopbouw van het land begonnen, wou zij een stem geven aan hen die meestal stemloos zijn. Ze vroeg aan het team van de Beweging om mee te doen en het advies van de gezinnen in Grande Ravine [1] in te winnen.
Vandaag bevestigt ze: "Gaande van kolonisatie naar slavernij, hebben we een lange geschiedenis van aan de zijkant staan. Het Haïtiaanse volk kreeg nooit gelegenheid om te spreken (…) Tijdens de bijeenkomst [2] in New York groeide het bewustzijn bij vertegenwoordigers van Haïti en van de internationale gemeenschap dat zij niet kunnen beslissen over wat goed is voor de Haitianen zonder hen te vragen wat zij zelf willen.”


Régis De Muylder

Port-au-Prince, 24 april
Op 16 april loste ik Régis af en voegde ik me bij het team in Port-au-Prince. Door de aardbeving was het team van ATD Vierde Wereld genoodzaakt acties stop te zetten. Gelukkig kunnen we nu bepaalde projecten hervatten: “Bébé-bienvenue” voor ouders en peuters en “Pré-école” voor de kinderen tussen 3 en 6 jaar oud. Na de vele energie die nodig was voor de noodhulpprogramma’s – en die nog nodig is – is het heropstarten van deze twee projecten een belangrijke en bemoedigende stap.


ATD Vierde Wereld kon inmiddels het project “Pré-école” voor kinderen tussen 3 en 6 jaar opnieuw starten. Foto: ATD Vierde Wereld.

Port-au-Prince, 10 mei
Gewapend met een grote wereldkaart vertel ik tijdens de straatbibliotheek in één van de tentenkampen over Nederland en België. We zoeken Haïti op, Amerika en tenslotte met bijna pijn in de ogen vinden we ook nog Nederland en België. Ik vertel over de acties van solidariteit in deze landen. Er mag dan wel een enorme oceaan van verschil zijn tussen deze werelden, ze zijn voor even heel dicht bij elkaar. Met ongeloof en spanning in de ogen luisteren ze naar die solidariteitsverhalen. Ik vind het bijzonder om te ontdekken hoe eerst de kinderen uit het rijke Noorden geraakt waren door de beelden van de aardbeving in Haïti en hoe diezelfde kinderen nu op hun beurt de kinderen in Haïti weten te ontroeren.

Guy Malfait

Zie ook onze Lentebrief 2010, een oproep om onze acties in Haiti financieel te steunen.

UPDATE: 9 februari

Nieuws over ATD Vierde Wereld in Haïti, 8 en 9 februari 2010.

(Uit brieven van het Algemeen Secretariaat van de internationale beweging)


Anne Monnet, Benoît Fabiani, Dimas Perez, Eugen Brand, Régis De Muylder, Tim Lockwood, volontairs van ATD Vierde Wereld, versterken het team in Port-au-Prince.

Ze kwamen op 3 februari aan op het vliegveld van Santa Domingo (Dominicaanse Republiek), en gingen door met de bus naar Port-au-Prince. Vrienden regelden hun reis. Ze brachten 500 kg bagage mee: tenten, gereedschappen, matrassen, mobiele telefoons, een generator op zonne-energie, en ook boeken, schildersmateriaal en spellen. Anne, die hier enkele jaren heeft gewoond zei: “Er zijn geen herkenningspunten meer. De gebouwen die de straten aangaven zijn weg.”

Het gezondheidscentrum Saint-Michel, geleid door de Haïtiaanse Oecumenische Hulpdienst en opgezet samen met ATD Vierde Wereld, is weer begonnen met gratis zorg voor de wijkbewoners. De gezondheidswerkers zijn allemaal terug gekomen. Vooral Régis, die dokter is, en ook de anderen helpen hier mee. De beweging probeert fondsen te werven voor medicijnen, apparatuur en ander materiaal dat vernield raakte door de aardbeving.

Straatbibliotheek

In een daklozenkamp dichtbij het huis van ATD Vierde Wereld is een straatbibliotheek opgestart. Maar de gezinnen die ATD hier kent hebben tot nog toe hun eigen buurt niet verlaten, bang om het beetje zekerheid dat ze hebben te verliezen. In het kamp, met gemengde bevolking, reageren de ouders en kinderen heel geïnteresseerd en enthousiast op de komst van de teamleden met de boeken.

Yannick en Rosanna hebben na een maand zoeken een voedseldistributiepunt gevonden aan het andere eind van hun wijk dat goed werkt. Het wordt georganiseerd door de Venezolaanse Ambassade. Saint-Jean, Dimas en Eugen zijn naar de Consul gegaan en hebben 300 voedselbonnen gekregen voor gezinnen in hun wijk, die tot nu toe verstoken waren van voedselhulp. Ze hebben het voedsel gehaald en zelf in zakken verdeeld en nagedacht over een waardige vorm van verdeling.

Het onderwijs, een grote zorg voor het land.

Slechts 10% van de scholen in Port-au-Prince staat nog overeind. Veel leraren, studenten en leerlingen zijn omgekomen.
De regering wenst dat de scholen op het platteland de onderwijstaken overnemen. De wil is er wel, maar de mensen zijn bang. De school in Fond-des Nègres is niet beschadigd, maar de mensen zijn bang voor nieuwe aardschokken en sturen hun kinderen daarom niet naar school.
Er wordt gezegd dat het 4 tot 6 jaar duurt om nieuwe scholen te bouwen en een onderwijssysteem op te zetten dat functioneert.
Verschillende omliggende landen hebben aangeboden studenten en leerlingen van middelbare scholen op te nemen, zodat die hun studiejaar af kunnen maken.

Veel vragen komen in ons op: hoe en met wie over deze grote kwesties nadenken? Wie neemt daar de tijd voor? Hoe onze solidariteit met Haïti vorm geven voor wat het onderwijs betreft?

Op onze (inter)nationale websites plaatsen we zoveel mogelijk actuele informatie:

www.atd-fourthworld.org
www.atd-quartmonde.org

Indien u een gift wilt doen voor onze acties in Haïti, klik dan hier voor ons bankrekeningnummer en verdere informatie.

UPDATE: 6 februari

De internationale beweging ATD Vierde Wereld heeft extra volontairs uitgezonden om het team daar te ondersteunen.

Onder hen is gedurende 6 weken Régis De Muylder, nationaal coördinator van ATD Vierde Wereld België. De Muylder is arts en werkte al eerder op Haïti. Ook Algemeen Secretaris Eugen Brand bezoekt Haïti.

Leden van ons team in Port-au-Prince verloren vrienden en familie, maar voelen zich gesterkt door de enorme solidariteit, moed en flexibiliteit van de Haïtiaanse bevolking, zo hebben zijn laten weten. Ook de steun vanuit de internationale beweging is heel belangrijk voor hen.

Leden van het team van ATD Vierde Wereld in Port-au-Prince op zoek naar mensen en gezinnen die zij kennen.

UPDATE: Vrijdag 29 januari 2010

’Haitianen tonen moed en waardigheid’
Persbericht van de Internationale Beweging ATD Vierde Wereld,
Parijs, 20 januari.

’Geen overhaaste adopties Haïtiaanse kinderen’
UNICEF en ATD Vierde Wereld op één lijn

UPDATE: Zondag 24 januari 2010

De leden van het team van ATD Vierde Wereld in Port-au-Prince zijn continu in contact met de internationale leiding.

Zij vertellen over de rouw, het verdriet en over de ongelooflijke moed en kracht van de bevolking om dagelijks met de enorme problemen om te gaan. Zich gesteund voelen door de (internationale) buitenwereld is ontzettend belangrijk voor de mensen, vertelt volontair Jacqueline Plaisir.

Het hele artikel in het Engels of Frans:

Engelstalig - Franstalig

UPDATE: Woensdag 20 januari 2010

’Ons dagelijks leven verbinden met Haïti’
Oproep Eugen Brand, algemeen secretaris ATD Vierde Wereld

UPDATE: Maandag 18 januari 2010

De Algemene delegatie van ATD Vierde Wereld heeft ondertussen meerdere malen telefonisch contact met Jacqueline Plaisir en David Lockwood, volontairs in Port-au-Prince, en ook met enkele vrienden van de Beweging daar.

Zoals iedereen brengen ze hun dagen en nachten buiten door. De nacht brengen ze met een honderdtal mensen door achter het Vierdewereldhuis, dat wonderwel overeind bleef. ‘We bieden elkaar troost, moed en veiligheid.’

Ook al is het moeilijk, de ploeg van ATD wil blijven. Ze zoeken de gezinnen op die ze kennen en ook samen met anderen zoeken ze uit hoe ze zich kunnen organiseren, in deze situatie waarin alles ontbreekt.
‘De eerste dag zagen we 74 vliegtuigen passeren boven onze hoofden. Een opluchting! Tot nu is echter geen steun aangekomen in de wijken van Martissant of Grande Ravine omdat die niet meer te bereiken zijn met de wagen en de omgeving gevoelig is voor aardverschuivingen. Er is een schrijnend gebrek aan voedsel, water en zorg.’

Mensen die in extreme armoede leven handelen. Voorlopig kunnen ze enkel rekenen op elkaars hulp.

‘We begraven de doden, we ruimen puin. Handelaars uit de wijk maken zeer kleine verpakkingen van voedsel die mensen kunnen kopen met het kleine beetje geld dat ze op zak hebben. Kinderen van ons voorschools project zijn blij ons terug te vinden. Tussen de puinhopen blijven ze bij elkaar komen om te zingen, naar verhalen te luisteren, in boeken te kijken en te tekenen’.

In het internationaal centrum in Frankrijk zoeken volontairs en gezinnen in armoede naar de beste manier om de mensen in Haïti te steunen. Tabletten om water te zuiveren, batterijen op zonne-energie, een satelliettelefoon, zij zoeken uit via welke weg die ter plaatse kunnen komen.

TOT ZOVER DE UPDATE VAN 18 JANUARI - HIERONDER EERDER NIEUWS

Donderdagmiddag 14 januari was er voor het eerst nieuws van de ploeg van negen mensen in Port-au-Prince. Zij bleken gelukkig allemaal ongedeerd. Zij zijn nu volop op zoek naar mensen en gezinnen die ze kennen en waarvan sommigen uiterst zwaar getroffen zijn.

Zatermiddag 16 januari had de Algemene Delegatie (Eugen Brand, Diana Skelton en Isabelle Perrin) van de internationale beweging ATD Vierde Wereld rechtstreeks contact met Nerline, Jacqueline en David, volontairs in Port-au-Prince. Ze maken deel uit van het team van 9 personen.

Ze vertellen (zaterdagmiddag 16 januari):

“Het is een grote catastrofe, we voelen ons klein, maar we zijn er nog. We gaan op bezoek bij de gezinnen, we proberen het te begrijpen. We zijn zo dichtbij bij het leven, de buren, en vrienden. Ze geven ons veel steun en veiligheid.

De wijk waar Nerline woonde, en de wijk waar de gezinnen wonen, zijn van de kaart geveegd. Er zijn kinderen, jongeren, ouders die we kenden, overleden. Er is veel miserie. (...) Er zijn nog veel mensen waarvan we geen nieuws hebben. (...)
Beetje bij beetje ontvangen we nieuws van mensen uit het hele land. Bekenden en onbekenden. In het stadscentrum is iedereen op straat, ronddolend, zoekend. Er is veel leed.

Het zusje en de broers van Nerline waren bedolven onder het puin na het ineenstorten van hun huis. Ze hebben ze kunnen bevrijden uit een gat. Het zusje is meteen andere gaan helpen, ondanks haar blessures. Een moedige meid, een Tapori.

We bidden elke avond, dat houdt de mensen recht. We zingen en bidden een groot deel van de nacht. We blijven vrezen voor een nieuwe schok.

De eerste mail van jullie van de internationale beweging hebben we aan velen laten lezen. Yvanite was zo blij de nabijheid van de hele Beweging te voelen. De eerste dag na de aardbeving hadden we schrik voor een herhaling. De tweede dag hebben we gezegd: ’Nu kunnen we gaan nadenken, nu kunnen we iets doen. We gaan ons organiseren en communiceren’.

De komende dagen zullen we bekijken hoe we verder gaan. We merken niet veel van de noodhulp. De structuren zijn volledig ingestort, wij zijn geen prioriteit. We weten niet wat dit zal betekenen voor de voeding; binnen enkele dagen zal het op zijn.

We delen hier allen een bijzondere ervaring, die ons dichter bij elkaar brengt. Zowel grote als kleine huizen zijn vernietigd. Iedereen bevindt zich in dezelfde ziekenhuizen. We hopen dat het geen tragedie blijft, maar een beproeving is die ons dichter bij elkaar brengt.”

Vanuit Frankrijk schreef een Hatiaanse vriend van de Vierde Wereld:

“In de wijk van mijn moeder, waken de buren buiten. Ze moedigen elkaar aan en helpen elkaar. We moeten de solidariteit van het Haitiaanse volk aanmoedigen. Ze blijven niet stilzitten en trekken hun plan. Sommigen brengen de lijken van de straat weg. Anderen steunen elkaar met de weinig overblijvende middelen en geven elkaar water. Zieken verblijven nog op open vlakten of in de stadions, waar ze voor zichzelf zorgen en voor elkaar. Zoals reddingswerkers uit de stad Cap-Haitien die 9 studenten geneeskunde uit het puin van de universiteit konden redden.”

We proberen zoveel mogelijk actuele informatie op onze nationale en internationale websites te plaatsen.

Als u wilt kunt u rechtstreeks een gift doen aan de Internationale beweging in Frankrijk (u ontvangt hiervoor geen fiscaal attest).
U kunt hiervoor doorklikken naar onze Internationale websites

Engelstalig - Franstalig

[2Internationale bijeenkomst van de donorlanden, waaraan mw. Montas deelnam en waar zij de resultaten van overleg met de Haitiaanse bevolking naar voor kon brengen.