Publicatie: rechten voor de armsten of arme wetten?

Steeds vaker voorwaarden aan gewaarborgde rechten

Artikel geplaatst 8 december 2010 Print Friendly
Alle versies van dit artikel: [Nederlands] [français] [français]

Publicatie: rechten voor de armsten of arme wetten?

PERSBERICHT

Aan de vooravond van de Werelddag van de rechten van de mensen (10 december), stellen een 10-tal Belgische verenigingen partners van het Algemeen Verslag over de armoede, de publicatie voor: “Voorwaardelijkheid van Rechten. Gewaardborgde rechten, toepassing gebonden aan voorwaarden”.

Twee jaar lang werkten militanten en leden van de verenigingen uit de verschillende regio’s en gemeenschappen samen. Uitgangspunt van de ontmoetingen waren de levensechte situaties van personen en gezinnen in grote armoede die ze in hun dagelijkse inzet tegenkwamen. Daarover gingen ze in dialoog met elkaar, legden verbanden met soortgelijke ervaringen en noteerden hun bedenkingen en vaststellingen. Deze publicatie bundelt een synthese van deze analyses en enkele situaties van mensen in armoede.

In dit Europees Jaar van Verzet tegen armoede en sociale uitsluiting, is het essentieel om de bijzondere kijk op de toegang tot basisrechten in ons land, vanuit de basis, vanuit een dagelijks engagement en verzet, te zien en serieus te nemen.

Mensen betrekken
Een van de conclusies van het collectief werk is: “Mensen moeten betrokken worden bij hun integratie. Maar momenteel gebeurt dit niet, doordat de mensen bijkomende taken moeten vervullen. Voorwaarden zouden aanvaardbaar zijn als mensen hierdoor niet langer op hulp aangewezen zijn en beter op eigen benen kunnen staan. Wij merken echter dat voorwaarden hen nog afhankelijker maken en zij hierdoor nog meer aangewezen zijn op hulp.”

Juist daar waar wetten worden geacht om uitsluiting en armoede tegen te gaan, veroorzaken en versterken deze regels steeds meer de miserie.

Activering, opleidingen en precaire statuten die zelden tot werk op lange termijn leiden. De almaar hogere eisen op vlak van opleiding en werkritme, ook in sociale werkplaatsen. Een duidelijk en verontrustende verschuiving van maatschappelijke naar individuele verantwoordelijkheid. Het recht op een referentieadres, en dus uitkering, en de willekeurige toepassing ervan. Juridisch gelijk halen maar een onuitvoerbaar vonnis. Angst om gerechtelijk stappen te zetten tegen onrecht door instellingen die tevens de voortgang van uw dossier bepalen. Uithuiszetting en dakloosheid bij een onbewoonbaarverklaring en het uitblijven van werkzaamheden van de eigenaar.

Deze en andere tegenstrijdigheden klaagt het verslag aan. Met een dringende oproep aan beleidmakers en instellingen om erkenning, verbetering en dialoog rond het steeds meer repressief en sanctionerend beleid.

Deze publicatie van 30 pagina’s, is beschikbaar in het Nederlands en het Frans, is op te vragen bij ATD Vierde Wereld: 02 647 92 25.
E-mail: contact@atd-vierdewereld.be
Bijdrage in onkosten (druk + porto): 2 euro.
Een PDF-versie kunt u hier dowloaden.

En bij de onderschrijvende organisaties:
ATD Quart Monde Belgique asbl / ATD Vierde Wereld België vzw.
Centrum Kauwenberg vzw – Antwerpen
DAK - Daklozen Actie Komitee - Antwerpen
DAL Mons-Borinage
Front commun SDF asbl. - Bruxelles
Mouvement Luttes Solidarités Travail (LST) - Namur
Promotion communautaire – Le Pivot asbl. - Bruxelles
Solidarités Nouvelles asbl. - Charleroi