Startdag 2016-2017

Afgelopen zaterdag, 17 september, kwamen de leden van ATD Vierde Wereld samen in het Vierde Wereldhuis in Etterbeek om het nieuwe werkjaar in te zetten. Meer dan 70 deelnemers vanuit heel België namen deel.
Artikel geplaatst 22 september 2016 Print Friendly

Startdag 2016-2017

“Triiing!” De bel rinkelt. De leerlingen… of liever de leden van de ATD Vierde Wereld beweging zetten zich schrap om samen het nieuwe werkjaar 2016-2017 in te zetten. Dat gebeurde afgelopen zaterdag op de jaarlijkse Startdag in Brussel. Meer dan 70 leden vanuit heel België kwamen afgezakt naar het Vierde Wereldhuis in Etterbeek om elkaar te ontmoeten, nieuws over acties en initiatieven uit te wisselen, te reflecteren over de toekomst van de beweging en natuurlijk ook om zich te ontspannen boven een kopje koffie en een heerlijk tasje pompoensoep.

Na het onthaal om 9 uur, gevolgd door een welkomstwoord om 10 uur en de gebruikelijke nieuwsronde, kwam de grote bijeenkomst snel op gang. Dit jaar ging er bijzondere aandacht uit naar het campagnejaar 2017 dat in het vooruitzicht ligt. 2017 is namelijk een uiterst belangrijk jaar voor de beweging en haar strijd tegen armoede. In 2017 is het 60 jaar geleden dat de beweging ontstond in de sloppenwijk van Noisy-le-Grand en 30 jaar geleden dat de stichter Joseph Wresinski de oproep lanceerde tot wereldwijd verzet tegen armoede op het Trocadéro plein in Parijs.

Na het middagmaal (met onder meer een tasje soep waarvan het recept te verkrijgen is bij onze chef van dienst, Kris) gingen de deelnemers aan de slag in drie verschillende workshops, die elk plaatsvonden in zowel het Nederlands als het Frans. Een van de workshops richtte zich specifiek op het concretiseren van het campagnejaar 2017, op zowel lokaal als nationaal niveau, met als centraal evenement de Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede op 17 oktober 2017. De deelnemers kwamen tot een overeenkomst over de noodzakelijke ingrediënten van het evenement, met name een culturele locatie, een feestelijke sfeer en samenwerking met andere organisaties die zich ook inzetten tegen armoede. Men haalde ook aan dat het evenement moet georganiseerd worden op een publieke plaats die zichtbaar en toegankelijk is voor iedereen, zoals bijvoorbeeld een muzikaal feest op een marktplein.

In de tweede workshop werden ideeën verzameld om nieuwe medestanders te ontmoeten. Eerst werden verschillende rekruteringsaffiches van andere organisaties geanalyseerd en de positieve en negatieve punten ervan besproken. Vervolgens leefden de deelnemers zich in door enkele rekruteringssituaties in scène te zetten. Hieruit groeide het besef - mooi verwoord door een lid van de cel in Koekelberg die zijn ervaring deelde met het rekruteren van vrijwilligers voor de straatbibliotheek - dat het zeer belangrijk is om zich in te leven in de situatie van de toekomstige vrijwillig(er)(ster) om zijn of haar verwachtingen goed te begrijpen.

 

Tijdens de derde workshop zocht men ten slotte naar manieren om te reageren op en om te gaan met de actualiteit. In tegenstelling tot wat soms misschien gedacht wordt, zijn mensen die in armoede leven sterk op de hoogte van de actualiteit. Of het nu gaat over vluchtelingen, massale ontslagen bij grote ondernemingen, de huisvestigingsproblematiek of nieuwe maatregelen van het OCMW, velen konden zich uitspreken over deze onderwerpen die regelmatig aan bod komen in de media. Eén van de deelneemsters zei: "Het tv-programma ’Nieuwe Buren’ is onzin; die mensen krijgen 800 euro als hun huisvesting en vaste kosten al betaald zijn, dat is niet hetzelfde als een echt leefloon hebben, want daar moet je al die vaste kosten ook van betalen! Dat is een vals beeld dat die een feestje kunnen organiseren en ook nog buren uitnodigen."

Deze sterke uitwisselingen zorgden ervoor dat iedereen op het einde van de Startdag met een glimlach op het gezicht naar huis ging. De deelnemers vertrokken met de wens om van het komende jaar een groot jaar te maken voor ATD Vierde Wereld. Een jaar vol met acties, strijdlust en nieuwe ontmoetingen.