“Strijd tegen armoede nodig op alle fronten”

Dialoog rond Werelddag van Verzet tegen Armoede

Artikel geplaatst 17 oktober 2011 Print Friendly

“Strijd tegen armoede nodig op alle fronten”

Het is dringend noodzakelijk om te werken aan duurzame oplossingen om grote armoede te bestrijden. Dat was de conclusie van een dialoog tussen mensen die armoede en uitsluiting uit eigen ervaring kennen, vice-voorzitter van het Europees Parlement mw. Isabelle Durant en andere betrokkenen bij de opening van de expositie ’Samen Voor Waardigheid’ in Station Brussel-Luxemburg.

De bezoekers van het nieuwe Parlementarium komen bij de ingang van dit op vrijdag 14 oktober geopende bezoekerscentrum van het Europees Parlement langs de Gedenksteen voor Slachtoffers van Armoede. Daarop staat in vier talen te lezen: “Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven, worden de Rechten van de Mens geschonden. Zich verenigen om die rechten te doen eerbiedigen is een dure plicht.” De expositie in het station op 200 meter afstand gaat over de geschiedenis van deze Gedenksteen en de meer dan 40 andere replica’s in de wereld en over doel en effect van 17 Oktober, Werelddag van Verzet tegen Extreme Armoede.

Bij de opening van de viertalige expositie en de presentatie van de bijbehorende publicatie* namen militanten van ATD Vierde Wereld en andere organisaties, sprekers van partnerorganisaties en mw. Durant het woord. Vooral werd onderstreept dat de bestrijding van armoede een zaak is van iedereen.

Georges de Kerchove, voorzitter van ATD Vierde Wereld België:
“Wij zijn hier samen, afkomstig van verscheidene horizonten, omdat wij weten dat wij de armoede niet eenvoudigweg met een wet kunnen afschaffen. Armoede is een schending van mensenrechten, het is geen noodlot of enkel een zaak van specialisten, sociaal assistenten of technici. Wij zijn hier samen om te zeggen dat, om armoede uit te bannen, een constante dialoog tussen de politiek verantwoordelijken op alle niveaus en burgers onontbeerlijk is.”

Inge Van Lancker, militante van de Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK) uit Gent:
“Armoede is een schending van de mensenrechten. Ik heb heel hard moeten strijden om een gezonde sociale woning te krijgen. Nu is mijn zoon van 35 jaar uit zijn huis gezet. Hij zit in een opvangcentrum. Hij krijgt geen voorrang op een sociale woning. Het opvangcentrum is te ver van zijn werk. Zolang hij geen woning heeft, kan hij zijn gewone leven niet hernemen.”

Andrée Defaux, militante van de Beweging LST uit Namen:
“We willen niet dat onze kinderen en kleinkinderen afhankelijk blijven van voedselhulp! Maar ’begrotingsevenwicht’, ’verlaging van het werkloosheidspercentage’, het ontruimen van zones met veel slechte woningen waar wij toevlucht vinden, de mogelijke plaatsing van onze kinderen etc. etc... de constante spanning die uitgaat van deze bedreigingen is een schending van de mensenrechten te vergelijken is met martelpraktijken.”

Isabelle Durant, vice-voorzitter van het Europees Parlement:

“De strijd tegen armoede moet gevoerd worden op twee fronten. Voor de korte termijn moeten we zorgen dat voor de noden van vandaag en morgen de voedselhulp overeind blijft voor mensen in Brussel, Wallonië, Vlaanderen en in heel Europa. Het zou een grof schandaal zijn deze van de ene op de andere dag af te schaffen! Voor de lange termijn zijn structurele oplossingen nodig zodat mensen weer toegang krijgen tot een hele reeks fundamentele rechten. Wij willen meewerken aan een beleid dat ervoor zorgt dat niemand uit de boot valt.”

Henk Van Hootegem van het interfederaal Steunpunt tot Bestrijding van Armoede:
“In dialoog gaan met elkaar is essentieel. De voorbije maanden heeft het Steunpunt bijvoorbeeld de vraag naar een afdwingbaar recht op een degelijke huisvesting onderzocht. In Frankrijk en Schotland bestaat een systeem waarbij bepaalde groepen naar een commissie of rechtbank kunnen stappen om hun recht op wonen op te eisen. Samen met de verschillende actoren bekijken we of een dergelijk systeem ook in België wenselijk en uitvoerbaar is.”

* Publicatie bestellen
De publicatie bestaat uit 12 losse bladen in kleur in een bijzondere
omslag en is bedoeld als informatie- en actiemiddel. Er zit ook een reactiekaart in die oproept om te getuigen van situaties waarin fundamentele rechten werden of worden geschonden. De kaarten zijn ook los verkrijgbaar.
De prijs is zo laag mogelijk gehouden: 5 euro per exemplaar,
exclusief eventuele verzendkosten. U kunt uw bestelling doorgeven via het Vlaams Secretariaat: 02 /647 92 25, contact@atd-vierdewereld.be.
De verspreiding begint op 8 oktober.

Een bestelbon in PDF-vorm vindt u hier.


Met dank aan Rotary Club Brussel voor een financiële bijdrage en
NMBS / SNCB voor de samenwerking rond de presentatie en expo
in Station Brussel-Luxemburg.