Voedseloverschotten uitdelen is geen armoedebestrijding

Artikel geplaatst 29 december 2011 Print Friendly

Het is ontzettend stigmatiserend en vernederend voor de arme bevolking om herleid te worden tot lichamen die dringend gevoed moeten worden met voedsel uit de moderne gaarkeukens.
Dat is de centrale boodschap in een persbericht van de nationale delegatie van ATD Vierde Wereld Frankrijk van 21 september 2011.

Humanitaire organisaties, burgers en politieke verantwoordelijken zijn verontwaardigd over de recente beslissing om de fondsen die toegekend worden aan het Europees programma voor voedselhulp aan de minstbedeelden (EPVM) drastisch te verminderen. Maar zouden we niet vooral verontwaardigd moeten zijn omdat onze maatschappij het normaal vindt dat de armoedebestrijding gebaseerd is op voedseloverschotten?
De wildgroei van moderne gaarkeukens, die bij de media zeer populair zijn, is eervol voor weldoeners en vrijwilligers die er hun vrijgevigheid en tijd aan wijden, maar ze onteert onze politieke verantwoordelijken en vernedert de begunstigden. Deze hebben geen andere keuze dan in de rij aan te schuiven maar ze vinden wel dat ze er hun waardigheid en hun geloof in een goede toekomst door verliezen.

Kortzichtig beleid
Maar zouden we niet eerder verontwaardigd moeten zijn dat tegelijkertijd bepaalde fundamentele rechten zoals de aanvullende ziekteverzekering steeds minder toegankelijk zijn en dat het leefloon enorm bekritiseerd wordt en dat dit bedrag sinds meer dan 20 jaar onvoldoende is in vergelijking met de kosten voor levensonderhoud?
De arme bevolking met wie ATD Vierde Wereld sinds 50 jaar in Frankrijk en wereldwijd strijdt, wil niet meer afhankelijk zijn van de goede wil van anderen en van het enorm kortzichtige beleid.
Wat ze vragen is om samen met de rest van de bevolking te kunnen wonen en niet apart in tijdelijke, stigmatiserende verblijfplaatsen.
Wat ze vragen is een kans om te mogen werken zodat ze voor zichzelf kunnen zorgen en niet afhankelijk moeten zijn van vernederende voedselhulp.
Maar wat ze vooral vragen is een school waar hun kinderen zich kunnen bevrijden uit de greep van armoede. Hun diepste wens is dat hun kinderen niet hetzelfde ondraaglijke leven moeten leiden. Vandaag de dag tonen alles studies aan dat het sociaal milieu steeds meer impact heeft op schoolproblemen. Als we aan deze vraag niets doen, dan bereiden we de ellende van morgen voor.

Nee tegen gaarkeukens
ATD Vierde Wereld is ontstaan in een kamp voor noodopvang, door nee te zeggen tegen gaarkeukens en tegen politieke antwoorden zonder toekomst. Deze organisatie heeft bewezen dat er andere manieren bestaan om sociale uitsluiting tegen te gaan: door duurzame collectieve acties, door toegang tot het onderwijs, door het realiseren van rechten van en voor iedereen en door het mobiliseren van iedereen om te strijden tegen sociale discriminatie.

Zie ook: Strijd tegen armoede nodig op alle fronten.