Wereldwijd en dichtbij

Artikel geplaatst 8 december 2005 Print Friendly

De internationale websites van de Beweging ATD Vierde Wereld:

Over 17 Oktober, Werelddag van verzet tegen Extreme Armoede:

Enkele partners in België:

www.armoede.org is een digitaal verzamelpunt van informatie en vormingsmateriaal over armoede in Vlaanderen. De website wordt beheerd door Welzijnsschakel Ommekeer.
In het Vlaams Netwerk van Verenigingen waar armen het Woord nemen werken 44 verenigingen samen met het uiteindelijke doel armoede en sociale uitsluiting uit te bannen.. ATD Vierde Wereld Vlaanderen is een erkende Vereniging waar Armen het Woord Nemen.
Het Steunpunt tot Bestrijding van Armoede, Bestaansonzekerheid en Sociale Uitsluiting : "Een wettelijk verankerd mechanisme waardoor armoede en maatschappelijke uitsluiting systematisch en op regelmatige tijdstippen bovenop de politieke agenda geplaatst worden."

Enkele teams van ATD Vierde Wereld in andere landen: