Werken aan een rechtvaardigere samenleving met alle jongeren

Artikel geplaatst 16 april 2013 Print Friendly

Werken aan een rechtvaardigere samenleving met alle jongeren

Aan een rechtvaardigere samenleving werken kan alleen als álle jongeren actief deel kunnen nemen aan dit proces. Vaak krijgen jongeren die in moeilijke omstandigheden leven de kans niet of worden ze niet gehoord. Bij ATD Vierde Wereld vinden we het belangrijk dat jongeren hun stem te laten horen.

In december 2012 kwam een 30-tal jongeren uit heel Europa samen in Boedapest om over ’actieve deelname aan de maatschappij’ ervaringen uit te wisselen. Er werd een aanzet gegeven voor aanbevelingen die het voor alle jongeren mogelijk moeten maken om zich actief in te zetten. Omdat we een breed platform aan jongeren bij dit proces willen betrekken, kwamen we in februari twee keer samen met Vlaamse jongeren om verder te werken. We wierpen een blik op de maatschappij en dachten na over hoe jongeren zich vandaag de dag actief inzetten, wat de moeilijkheden zijn en hoe we deze kunnen overwinnen.

De redenen waarom we ons inzetten en actief deelnemen kunnen heel verschillend zijn. We zochten voorbeelden van actieve deelname uit ons eigen leven: in de familie, bij het sporten, bij de VierdeWereldbeweging, bij de jeugdbeweging,… Jongeren zijn gemotiveerd om zich actief in te zetten en ze zijn ervan overtuigd dat ze zo verder kunnen komen: “Het kan belangrijk zijn, veel informatie die ik krijg, kan nog van pas komen. Ik vind het ook goed om nieuwe contacten te leggen.”

Obstakels

Maar er zijn veel obstakels en al snel kwamen we tot de vaststelling dat het niet altijd gemakkelijk is om actief deel te nemen. Jongeren worden vaak geconfronteerd met vooroordelen en discriminatie: “Je wil wel verder geraken maar het lukt je gewoonweg niet, je komt weinig stappen verder. Dit kan zijn door je verleden, je uiterlijk, geld,... .” Dit wekt frustraties op en werkt demotiverend.
Daarnaast vinden de jongeren dat ze vaak onderschat worden en dat hen op die manier kansen worden ontnomen. Ze vinden het dan ook belangrijk dat er tijd genomen wordt om hen te leren kennen en naar hen te luisteren. Op die manier ontstaat een vertrouwensband en die motiveert jongeren om zich naar de toekomst toe nog meer in te zetten.

Vaak ervaren jongeren ook dat ze slecht of niet geïnformeerd worden. Het is bij bijeenkomsten belangrijk dat op een verstaanbare manier wordt uitgelegd wat de thema’s zijn, hoe alles verloopt en wat van de jongeren wordt verwacht. Op die manier weten zij waar ze aan toe zijn en dit maakt de drempel om zich actief in te zetten kleiner.

Het is duidelijk dat ’actieve deelname’ een belangrijk thema is dat jongeren vandaag de dag bezighoudt. De komende tijd proberen we meer jongeren in Vlaanderen te ontmoeten en hun ervaringen te peilen. Al deze ervaringen en bedenkingen bundelen we in een verslag dat we delen met de leden van de internationale beweging ATD Vierde Wereld en beleidsmakers.

Na de bijeenkomst was er ook tijd voor ontspanning. Zo werden we rondgeleid in het Centraal Station en brachten we een bezoek aan het Museum Aan de Stroom (MAS). Vanaf het dak hadden we een mooi uitzicht over de stad.

Dit artikel verschijnt in het VierdeWereldblad van maart-april.