Werken aan een rechtvaardigere maatschappij via deelname van alle jongeren

Studieweek in Boedapest rond actieve deelname

Artikel geplaatst 2 januari 2013 Print Friendly

Werken aan een rechtvaardigere maatschappij via deelname van alle jongeren

Van 2 tot 8 december kwam een 30-tal jongeren uit 7 Europese landen samen in Boedapest (Hongarije) voor een studieweek rond actieve deelname. Er waren ook 4 deelnemers uit België. De studieweek was een samenwerking tussen de Raad van Europa en ATD Vierde Wereld.

Tijdens deze week dachten de deelnemers na over hoe jongeren zich inzetten voor en deelnemen aan onze maatschappij. Er werd gewerkt rond de verschillende niveaus van actieve deelname, zowel op familiaal vlak als in jeugdverenigingen en op politiek niveau. Tijdens de verschillende sessies dachten de deelnemers na over wat actieve deelname is, wat de moeilijkheden zijn om deel te kunnen nemen, maar ook over mogelijke oplossingen. De sessies vertrokken steeds vanuit de persoonlijke ervaringen van de deelnemers.

Les participants à la session (photo Monika Kalinowska)
De deelnemers aan de studieweek (foto Monika Kalinowska)

De deelnemers bezochten in kleine groepjes verenigingen in Boedapest die werken rond sociale uitsluiting: 2 verenigingen die werken met Roma, een jeugdcentrum, een organisatie die zich inzet voor verslaafden en een vereniging die zich inzet voor holebirechten. Men keek hoe de verenigingen werkten en wat er uit geleerd kan worden voor “actieve deelname”.
Aan de hand van wat tijdens de week besproken werd, schreven de deelnemers nadien aanbevelingen voor drie doelgroepen: jeugdverenigingen, lokale overheden en Europese instanties. Dit proces werd nog niet afgerond maar in de komende weken wordt hier met de jongeren aan verder gewerkt. De studieweek is dus ook een kans om jongeren te ontmoeten rond dit thema.

Het was een boeiende, maar vermoeiende week!
Een uitgebreider artikel vindt u in het volgende nummer van het Vierde Wereldblad dat eind februari verschijnt.

Sara Philips