Zich verenigingen in tijden van crisis?

Lidmaatschap ATD Vierde Wereld

Artikel geplaatst 26 januari 2009 Print Friendly

Zich verenigingen in tijden van crisis?

In onzekere tijden bestaat de neiging om zich op zichzelf terug te plooien. Alsof we vergeten dat we de toekomst samen moeten opbouwen. Alsof we vergeten dat ‘ieder voor zich’ niet het antwoord is.

Mensen die de dagelijkse stress van armoede en uitsluiting kennen, weten dat solidariteit de enige weg is naar een leven zonder miserie. Vaak horen we van mensen in armoede: "We hebben een familielid of vriend in huis opgenomen. We kunnen hem toch niet op straat laten?" Tijdelijk, maar ook voor onbepaalde duur. Soms ook met risico op problemen met de verhuurder of het OCMW.

Als je weinig te verliezen hebt sta je meer open voor de ander. Dan weet je dat je vandaag je buurman kunt helpen, en dat hij morgen misschien voor jou moet klaar staan. ‘Er zijn voor de ander’ is dan geen individuele keuze maar een kwestie van overleven en leven.

"Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven, worden de rechten van de mens geschonden, wij zijn verplicht ons te verenigen om die rechten te doen eerbiedigen."

Een uitspraak van ATD Vierde Wereld-oprichter Joseph Wresinski (1917-1988).
Deze tekst onderschrijven is een eenvoudig gebaar dat we jaarlijks voorstellen in een oproep om lid te worden van ATD Vierde Wereld voor een bedrag van 3 euro. Meer informatie vindt u hier.

Ook een eenvoudig gebaar van solidariteit en medeburgerschap kan in deze snel veranderende wereld betekenisvol zijn. Mogen wij u uitnodigen lid te worden ?

Jos Delisse, Isabelle Maes, Katia Mercelis, Marie-Thérèse Poppe en Hugo Vereeck (Redactie VierdeWereldblad]).