jubileumfeest voor 2O jaar ATD Vierde Wereld-Kust

Artikel geplaatst 2 november 2016 Print Friendly

jubileumfeest voor 2O jaar ATD Vierde Wereld-Kust

Op 25/9 vierde ATD Vierde Wereld Kust 20 jaar werking
Met een feestelijke ontmoeting brachten we ruim honderd mensen samen; mensen met een ervaring van armoede, medestanders, bondgenoten uit andere verenigingen en diensten, de burgemeester en voorzitter van het Sociaal Huis.
We zegden dankjewel aan allen die ons en ons engagement in de afgelopen tijd inspireerden, bemoedigden, bevraagden, versterkten en ondersteunden.
We blikten terug op 20 jaar werking en onze verwezenlijkingen en beluisterden enkele sterke getuigenissen over het belang van medestanders en hun betekenis in de strijd tegen armoede en uitsluiting.
Tussendoor verwende medestander Jan ons met heerlijke hapjes en een drankje en konden we genieten van een sfeervol streepje muziek.

Volgend fotoverslag geeft een beeld van ons jubileumfeest:


Iedere aanwezige kreeg een warme welkom en als aandenken en als appèl een armbandje met daarop de tekst van de Gedenksteen ter ere van de slachtoffers van armoede :
“Waar mensen gedoemd zijn in armoede te leven
Worden de Rechten van de Mens geschonden.
We zijn verplicht ons te verenigen
Om die rechten te doen eerbiedigen”


Medestanders Rik en Rita richtten de medestandersgroep 20 jaar geleden op en werden in de bloemetjes gezet.


Medestanders Mireille en Kristine gaven een overzicht van 20 jaar werking:
" Als medestander hoef je geen persoonlijke armoede ervaring te hebben om op te komen voor mensen in armoede en uitsluiting. We komen maandelijks samen en delen onze ervaringen ,we bevragen, insprireren en versterken elkaar in ons engagement. We gaan in gesprek met het beleid of anderen die het leven van mensen in armoede structureel kunnen verbeteren, we trokken naar vele scholen met ons project over armoede en onderwijs en werkten een succesvol inleefspel over armoede uit waar de brugfiguren van de stad nu verder mee aan de slag gaan, we werken mee in de werkgroep 17 oktober en Ieders Stem Telt om armoede aan te klagen en oplossingen te zoeken, we organiseren leesavonden en geven informatie en getuigenissen,…"


Rita leest een getuigenis ‘medestander zijn is.’:
Een stukje hieruit:
In onze buurt woonde een wat zonderlinge vrouw met haar zoon. Ze hadden moeilijkheden op vele vlakken….Op een dag kwam een buurvrouw langs met een petitie; de ruzies tussen moeder en zoon zorgden immers voor ongemak bij de buren….Wij echter weigerden om te tekenen maar gingen in gesprek met haar…Mensen verjagen kan toch nooit een antwoord zijn, de ene mens die sterker in het leven staat, die dan beslist dat de andere die zwakker staat, weg moet.. dat ging ons te ver.. .Medestander zijn ;het is opkomen voor wie aan de kant geduwd wordt, het is steeds en overal de vraag stellen: hoe kunnen we samen bouwen aan een wereld waarin iedereen een waardige plaats heeft?”
Voor de volledige tekst; klik hier


Een 8 jaar geleden richtten we vanuit en naast de medestandersgroep ook een groep op met mensen met een ervaring van armoede om deel te nemen aan volksuniversiteit van ATD Vlaanderen .
Pascal en Brenda getuigen over het belang van medestanders:
“In de groep van de volksuniversiteit werken wij samen met medestanders. Zo leren wij van hen maar zij leren evengoed van ons.
Door onze ervaringen met hen te delen, leren zij hoe het komt dat mensen in armoede geraken en erin blijven en wat armoede met een mens doet.
Medestanders staan aan onze kant,… het zijn vrienden waarbij we ons gelijkwaardig voelen en onszelf mogen zijn.
Te weten dat er mensen zijn die voor ons opkomen, betekent veel voor ons. We hopen dat er nog meer mensen opstaan die durven opkomen tegen oordelen en vooroordelen over mensen in armoede, mensen die mee oplossingen zoeken om alle mensen een waardige plaats te geven.
Want alleen kunnen wij deze strijd niet winnen.
We hebben meer medestanders nodig!
Met hoe meer we zijn, hoe zwaarder onze stem zal wegen!”

Voor de volledige tekst; klik hier.


Jong talent bracht tussendoor een streepje muziek .


Vele bondgenoten die ons in de loop van deze 20 jaar steunden of meewerkten, ATD groepen uit heel Vlaanderen, partnerorganisaties en verenigingen, de burgemeester, schepenen en OCMW-voorzitter deelden in onze feestvreugde.


Een kippenvelmoment: een krachtige en prachtige samenzang van het Vierde Wereld lied
“ Wie ons rechten blijft afwijzen, weigert onze waardigheid.
Ons altijd met de vinger wijzen, brengt ons tot opstandigheid…
Wanneer zal de tijd opdagen dat wij mensen mogen zijn.
En niet langer moeten vragen om erkend en vrij te zijn…
wij zijn geen onderdanen, maar vragen hele dagen, ons recht"


De huidige medestandersgroep

Tot slot:
Helaas kunnen we na 20 jaar nog niet zeggen: “we zijn overbodig, ons doel is bereikt.”
Zolang er mensen in armoede en uitsluiting leven, doen we verder aan armoedebestrijding. Niet door concrete of materiële hulp te bieden, daarvoor zijn er diensten en organisaties genoeg. Maar wel door onze duurzame nabijheid aan de meest arme en uitgesloten mensen. Op basis van hun ervaringen en voorstellen gaan we in gesprek met samenleving en beleid met als doel hen te bewegen tot een duurzame en structurele armoedebestrijding die de waardigheid van elke mens als uitgangspunt neemt.

PDF - 466.9 kB
PDF - 48.5 kB